PRIVACY

PRIVACYVERKLARING Graskampioen

Privacyverklaring Graskampioen C.V.

Laatst bijgewerkt op: 19-9-2023

1. Inleiding

Graskampioen C.V. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we je informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we ze beveiligen. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en onze website https://graskampioen.nl.

2. Welke Persoonsgegevens Verzamelen Wij

Wij verwerken persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt of die we verzamelen tijdens het gebruik van onze diensten. Deze gegevens kunnen omvatten:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een profiel op onze website, in correspondentie of telefonisch.

3. Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens

Onze diensten en website zijn niet gericht op het verzamelen van gegevens van personen jonger dan 16 jaar, tenzij toestemming is verkregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je gelooft dat we zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, zodat we deze gegevens kunnen verwijderen.

4. Doel en Grondslag voor Gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om je te kunnen contacteren via telefoon of e-mail indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.
– Om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.

5. Geautomatiseerde Besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen.

6. Bewaartermijnen voor Persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijnen zijn als volgt:

– Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt: maximaal 5 jaar, tenzij langer wettelijk noodzakelijk of nodig voor uitvoering van de overeenkomst.

7. Delen van Persoonsgegevens met Derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze alleen indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens namens ons verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies en Vergelijkbare Technieken

Onze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten functioneren, jouw voorkeursinstellingen te onthouden en om je op maat gemaakte content en advertenties aan te bieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over deze cookies en hebben we om je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

9. Jouw Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt ook je eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om deze rechten uit te oefenen of als je vragen hebt over onze gegevensverwerking, neem contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

10. Beveiliging van Persoonsgegevens

Wij nemen passende maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als je denkt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

11. Klachten

Als je een klacht hebt over onze gegevensverwerking, kun je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.